shadow

 Koolielu uudised

banner-shadow450

Sotsiaalministeeriumi poolt noortele suunatud kampaania „Mul on kõik OK!“

Täna algab kahenädalane noortele suunatud teavituskampaania „Mul on kõik OK!“, mille  eesmärk on suurendada noorte teadlikkust vaimsest tervisest ja julgustada neid oma probleemidest rääkima ning abi otsima. 

Kampaania on eelkõige suunatud 13-16-aastastele noortele ja sellega soovitakse vähendada valehäbi, mis takistab õigel aja abi küsida. Selleks suunab kampaania noori veebikeskkondadesse www.peaasi.ee ja www.enesetunne.ee ning vaimse tervise keskustesse ja kabinettidesse.

Info on pärit Sotsiaalministeeriumi pressiteatest 16. jaanuar 2017.

Soovitav on antud veebikeskkondadega tutvuda nii õpilastel, õpetajatel kui ka lastevanematel.

Vabariiklikult Creatloni majandusvõistluselt III koht

Novembrikuus toimus vabariiklik Creatloni majandusvõistluse  meeskonnamäng, kus tuli lahendada neli erinevat ülesannet. Meie  koolist võttis sellest võistlusest  osa  9. b klassi võistkond Nutella (Stella Stepanov, Grete Milpak, Triinu Opikov), kes saavutas III koha.

Ülesanded olid järgmised:

  1. Majandusliku või ettevõtlusfookusega raadioreportaaž – selle ülesande lahendamiseks külastati Saaremaa Osaluskohvikut ja intervjueeriti erinevaid osalejaid ja korraldajaid.
  2. Uurimus oma kogukonnas – uurimus käsitles panditaara kogumise ja korduskasutuse teemat, küsitlus viidi läbi meie kooli 9. klassi õpilaste seas. Küsitlus tuli koostada Google Formsi-s, tulemusi tuli analüüsida ning lisada graafikud.
  3. Analüüs palgamaksudest – selle ülesande puhul tuli arutleda selle üle, kuidas ümbrikupalk mõjutab inimest, ettevõtet ja ühiskonda.
  4. Vabatahtlik töö tehti 1. klassi õpilastega, kus koos valmistati käsitööhelkureid ja räägiti helkurite tähtsusest.

Info edastas võistkonna juhendaja Ülle Kreos.

Palju õnne osalejatele ja juhendajale!