shadow

Üleskutse Saaremaa noortele!

Eesti Noorsootöö Keskus saatis kõikidele Saaremaa omavalitsustele koostööettepanku osaleda kohalike omavalitsuste koostöögruppide tegevussuunas, et koostöös naaberomavalitsustega ning riigipoolse lisatoega arendada noorsootöövaldkonda.

 Tänaseks on soovinud kõik Saaremaa omavalitsused osaleda Eesti Noorsootöö Keskuse poolt elluviidavas kohalike omavalitsuste koostöögruppide tegevussuunas.

Osalemine selles arenguprogrammis annab samuti võimaluse kaardistada Saaremaa noorsootöö hetkeolukord ning seda on vaja teha ka uue ühisvalla tarbeks.

Selleks, et saada teada hetkolukord, on välja töötatud küsimustikud, kuhu palume kõigil noortel vastata. Küsimustik valida vastavalt vanusele.

Vastamise tähtaeg juba 27. aprill 2017!

 Noorte ankeet (7-12 a)    https://goo.gl/bDDemY

Noorte ankeet (13-19 a)  https://goo.gl/MWbURh

Noorte ankeet (20-26 a)  https://goo.gl/tFFRLB

Aitäh kõigile vastajatele! 

Vanalinna jalgpallurid “Tipa-Tapa 2017″ võitjad

Neljapäeval, 20. aprillil toimusid Kuressaare Spordihoones 1.-5. klasside jalgpalliturniiri “Tipa-Tapa 2017″  finaalmängud. Vanalinna kooli võistkond oli taas tasemel ja saavutas turniiril I koha!

Võistkonnas mängisid: Kaspar Esko 4.a, Jan Kallas 4.a, Andre Leppik 4.a, Kristofer Johannes Arula 3.b, Markkus Tamm 5.a, Andri Rõõmus 5.a, Sander Kaju 5.a.

Kiitus noortele jalgpalluritele ja suur tänu õpetaja Kairi Pihelile, kes poistega turniiri kõigil etappidel osales.

Suur, suur tänu Vanalinna kooli vilistlasele Maarek Suursaarele, finaalmängul võistkonna juhendamise ja toetamise eest!

Maakonna algklasside näitemängupäeval särasid 1.a ja 1.b etendused

Kolmapäeval, 19. aprillil toimus Kuressaare Linnateatris maakondlik algklasside näitemängupäev, millest võttis osa kümme truppi.

Vanalinna kooli esindasid tublid 1. klassid.  1.a klass esitas etenduse “Kitsetall, kes oskas lugeda kümneni”, juhendaja ja lavastaja õpetaja Kadi Tänav(Tänak). Neile omistati kõrge LAUREAADI tiitel!

1.b klass esitas etenduse “Kaksteist kuud”. Juhendas ja lavale seadis õpetaja Ene Grass ning neile omistati ERIPREEMIA muusikalise kujunduse eest!

Palju õnne tublidele noortele näitlejatele ja nende õpetajatele!

Vabariiklikult CREATLONilt III koht

Oktoobri algusest kuni märtsi keskpaigani toimus üleeestiline ettevõtlusteemaline meeskonnavõistlus Creatlon. Võistlust korraldas JA Eesti ja EBS Gümnaasium. Creatlonis sai end proovile panna kolmel alal:

1) I etapp – TEADMISED – on-line viktoriin majandusest ja ettevõtlusest, mis toimus 6. oktoobril 2016. Osales 1623 õpilast 53 koolist.

Seejärel tuli panna kokku oma 2-3-liikmeline meeskond.
2)    II ETAPP – ETTEVÕTLUSALANE MEESKONNATÖÖ. Kuu aja jooksul tuli lahendada  4 kompleksset ülesannet: raadioreportaaž ürituselt, uurimus pandiakendite kohta, palgamaksude analüüs ja vabatahtlik töö. Lahendamiseks oli aega kuni 6. detsembrini 2016.

3)    III ETAPP – LOOVUS – osavõtt JA ettevõtlusmuinasjuttude võistlusest.Ettevõtlusmuinasjuttu kirjalikul, audio või video kujul oodati 15. märtsiks 2017. Ettevõtlusmuinasjutte hinnati nii Creatloni III etapina kui ka eraldi arvestuses.Creatlon 2017

Meie kooli võistkond Nutella (Triinu Opikov, Grete Milpak, Stella Stepanov) saavutasid Creatloni võistluses 3. koha!

Fotol õpetaja Ülle Kreos ja võistkond Nutella – Stella, Triinu, Grete.

EBS Gümnaasium lennutab parimad kreatleedid üheks päevaks saarele, kus neid ootab ees ärimehele vääriline päev! Sõit toimub maikuus, ootame seda juba kannatamatult!

Ettevõtlus muinasjuttEttevõtlusmuinasjuttude võistlusel sai 2. koha meie kooli õpilane Triinu Traumann, kelle muinasjutt ”Ühe sügise köögiviljaettevõte” tunnistati ka parimaks audiomuinasjutuks!

Fotol õpetaja õpetaja Ülle Kreos ja Triinu Traumann.

Aktus ettevõtlusvõistluste parimatele toimus neljapäeval, 13.  aprillil 2017 Tallinnas, Estonian Business Schooli majas.

Kiitus tublidele ja ettevõtlikele õpilastele!

Suur, suur tänu õpilaste juhendajale õpetaja Ülle Kreosile!

Info edastas õpetaja Ülle Kreos.