Õpilasesindus

Kuressaare Vanalinna Kooli õpilasomavalitsus loodi 30.septembril 1999. aastal (toimus esimene protokollitud koosolek).
Põhikiri kinnitati kooli direktori Sulev Soodla poolt 20. märtsil 2001. KVK ÕOV oli Saaremaa Õpilasomavalitsuste Liidu ( 29.03.2001) asutajaliige ja on  Eesti Õpilasesinduste Liidu liige.

Õpilasomavalitsus muutus õpilasesinduseks. Uue õpilasesinduse põhikirja kiitis heaks kooli hoolekogu esimees Einar Riim ja kinnitas direktor Sulev Soodla 7. aprillil 2005. Põhikirja uued muudatused kinnitas direktor 14. detsembril 2009. Uus õpilasesinduse põhimäärus kinnitati 1. oktoobril 2011.

Kuressaare Vanalinna Kooli õpilasesinduse presidendid:
1999/2000 Anni Jasmin
2000/2001 Anni Jasmin ja presidendi kohusetäitja Annika Maripuu
2001/2002; 2002/2003; 2003/2004 Kristi Kruuser
2004/2005 Kristen Kannik
2005/2006 Grete Põldemaa
2006/2007 Stella Kivilo
2007/2008 Mairo Tänav
2008/2009 Ann Tarkin
2009/2010 Ingeborg Virveste
2011/2012 Ott Pukk
2012/2013 Hanna Aksalu
2013/2014 Maria Vera Pšenitsnaja
2014/2015 Rene Henri Rand
2015/2016 Liilia Salong

KVK õpilasesinduse kodulehe aadress:

http://kvkoep.wix.com/kvkopilasesindus

e-mail: opilasesindus@vanalinna.edu.ee