shadow

Kuressaare politseijaoskond kutsub Saaremaa lapsevanemaid osalema noorte narkootikumide tarvitamise ennetamise seminarile 20. jaanuaril 2016 Kuressaare gümnaasiumis.

„Eestis on 30% 15–16aastastest proovinud mõnd narkootilist ainet. On oluline, et iga vanem vaataks seda numbrit kriitiliselt ja teadvustaks, et see number on väga suur.Ära ei tohi unustada, et selle üleriigilise statistika hulka kuuluvad ka Saaremaa noored. Olenemata sellest, et oleme meretagune maa ja tunneme end siin üsna

Õpilased osalesid tublilt geograafiaolümpiaadi piirkonnavoorus

11. detsembril toimus geograafiaolümpiaadi piirkonnavoor. Esimest korda tuli töö teha arvutis – Moodle keskkonnas. Meie koolist osales olümpiaadil 11 õpilast: Jan Jõgi, Laura Lisette Salong, Eerik Oolup, Robin Ivanov (7. b kl), Marilis Lepp, Sander Penza, Jaak-Tambet Lepik, Karl Henry Teär (8.a kl), Petrik Saks, Eliis Kaseväli, Urmet Raun (9.b kl). Paremaid tulemusi saavutasid järgmised õpilased:

Petrik Saks – 3. koht
Eliis Kaseväli – 5. koht
Sander Penza – 7. – 8. koht
Marilis Lepp – 11. koht

Kiitus kõigile tublidele geograafiaolümpiaadil osalejatele ja juhendajale õp Ülle Kreosile!

Vanalinna kooli võistkonnad vabariiklikul meeskonnamängul Creatlon I ja VI kohal!

JA Eesti ja EBS Gümnaasium korraldavad 8. – 9. klassi õpilastele loovat ja põnevat meeskonnamängu Creatlon. Esimene voor oli majandusteemaline viktoriin, teises voorus tuli panna kokku meeskonnad ja lahendada neli erinevat ülesannet, mille lahendamiseks oli aega 26. oktoobrist 1. detsembrini 2015. Võistlusele regitreerus 84 meeskonda. Meie koolist osales meeskonnamängus kaks võistkonda. 8. b klassi võistkond Nutella (Grete Milpak, Triinu Opikov, Stella Stepanov) sai selles võistluses 97,17 punkti 100-st ja I koha! 9. b klassi võistkond Kolm musketäri saavutasid 6. koha (92,17 p).

Kiitus tublidele õpilastele ja juhendajale õp Ülle Kreosile!